Apteek1 Apteek 1 Tervise asjatundja
Apteek1
est eng fin rus  
 
SuuremaksVäiksemaks

Digiretsept

Digiretsept on alates 1. jaanuarist 2010a. kehtiv elektrooniline ravimiretsept, mille arst patsiendile arvutis välja kirjutab.
 
Digiretsepti ei prindita välja, vaid saadetakse arsti arvutist interneti teel otse retseptikeskusesse. Patsient läheb endale sobivasse apteeki, esitab isikut tõendava dokumendi  ning saab seal talle kirjutatud ravimi kätte.
 
Samas jääb paralleelselt kehtima ka nn ”roheline”  paberretsept. Seega saab apteek patsiendile ravimeid väljastada nii paber- kui digiretsepti alusel.
 
Digiretsepti liigid
  •  privaatne retsept – ainult patsient ise saab retsepti apteegist välja osta

  •  volitatud retsept – retsepti saavad apteegist välja osta patsient ise ja tema poolt volitatud isikud

  •  avalik retsept – kõik isikud, kes teavad patsiendi isikukoodi,  saavad retsepti apteegist välja osta
Kui digiretsepti koostatakse, on vaikimisi kõik retseptid avalikud.
 
Kui inimene soovib retsepti väljaostjate ringi piirata, saab seda teha  kahel moel - määrates volitatud isikud patsiendiportaali vahendusel (selleks on vaja teada teise inimese nime ja isikukoodi) või teavitades oma arsti, kes saab piirangud retseptile märkida.
 
 
Väljaostmine

Ravimit saab digiretsepti alusel osta kohe, kui arst on digiretsepti koostanud ja kinnitanud.
 
Ravimi väljaostja peab apteekrile esitama enda isikut tõendava dokumendi, millel on foto ja isikukood. Isikukoodi alusel leiab apteeker retseptikeskusest üles õige retsepti. 
 
 
Kui saate arstilt rohelise retseptiplangi, tähendab see, et tegemist ei ole digiretseptiga ja ravimi saab kätte tavapärasel ehk seni kehtinud viisil.
 
 
Väljaostmine teisele isikule

Digiretsept võimaldab vajalikud ravimid välja osta ka kellegi teise jaoks.
 
Retsept peab sellisel juhul olema kas avalik või volitatud. Lisaks peab ostja teadma patsiendi isikukoodi. Juhul kui retsepte on ootel mitu, tuleb teada ka ravimi nime või toimeainet.
 
Ostjal tuleb kindlasti esitada ka enda isikut tõendav dokument  ning tema isikukood salvestatakse retseptikeskusesse.
 

 
Vaata detailsemat infot Digiretsepti kodulehelt, küsi nõu Eesti Haigekassast või meie apteekritelt!